Euro Kliknite sem pre najrýchlejší prístup ku stránke ODVODY.sk
Google

Vitajte na stránkach ODVODY.sk na ktorých nájdete všetky najpodstatnejšie informácie o odvodoch do sociálnej poisťovne, o odvodoch do zdravotných poisťovní a o daňových odvodoch na Slovensku a v zahraničí.

Druhý pilier - Dôchodkové správcovské spoločnosti DSS
Stránky dôchodkových správcovských spoločností - DSS


Druhý pilier vznikol od 1.1.2005. Jeho zmyslom je, že časť Vašich odvodov sa bude putovať na Váš osobný dôchodkový účet vedený vo Vami vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
AEGON DSS, Allianz - Slovenská DSS, AXA DSS, ČSOB DSS, ING DSS, VÚB Generali DSS2. pilier - informácie

Dôchodkový systém na Slovensku je postavený na troch pilieroch. Prvý predstavuje dôchodkové poistenie, ktoré vykonáva Sociálna poisťovňa. 2 pilier predstavuje starobné dôchodkové sporenie, ktoré vykonávajú dôchodkové správcovské spoločnosti. Tretím pilierom je doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vykonávajú doplnkové dôchodkové spoločnosti. Popis všetkých pilierov môžete nájsť tu.
 Dôchodok poistenie: O bezpečnosti vašich peňazí na vašom osobnom dôchodkovom účte sa  môžete viac dozvedieť tu.

Legislatíva - zákony

 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o sociálnom poistení, Vyhláška o podmienkach na vznik DSS, Vyhláška upravujúca reklamnú činnosť DSS, Vyhláška o vlastných zdrojoch DSS,
Vyhláška o ratingových agentúrach, Vyhláška o oceňovaní majetku v dôchodkovom fonde, Vyhláška o postupe pri výpočte odplaty, Vyhláška o informačných povinnostiach DSSDôchodková kalkulačkaChcete vypočítať aký budete mať dôchodok ako dôchodca? Porovnať výhodnosť - I. a II.pilier? Ste za vstup alebo výstup z 2.piliera?

Použitie náš prehľad kalkulačkových stránok a vyberte si kalkulačku, ktorá vám pomôže odpovedať na vaše otázky.

Užitočné linky

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- Ministerstvo financií
- Týždenné údaje o dôchodkových fondoch
- Slovník pojmov


Kontakty na pobočky dôchodkových správcovských spoločností


Kde môžem nájsť pobočku svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti? Adresy, mapy, otváracie hodiny, telefonické kontakty, faxy, zákaznícke linky
AEGON DSS, Allianz - Slovenská DSS, AXA DSS, ČSOB DSS, ING DSS, VÚB Generali DSS
 © 2008 odvody.sk - stránka o sociálnych a zdravotných odvodoch na Slovensku a v zahraničí. Mzdové účtovníctvo. Dane. Kalkulačky.