Euro Kliknite sem pre najrýchlejší prístup ku stránke ODVODY.sk
Google

Legislatíva (zákony, vyhlášky, prílohy) vzťahujúce sa k druhému pilieru a DSS

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
Zákon o sociálnom poistení
Vyhláška o podmienkach na vznik DSS
Vyhláška upravujúca reklamnú činnosť DSS
Vyhláška o vlastných zdrojoch DSS
Príloha k vyhláške 595/2004
Vyhláška o ratingových agentúrach
Vyhláška o oceňovaní majetku v dôchodkovom fonde
Vyhláška o postupe pri výpočte odplaty
Vyhláška o informačných povinnostiach DSS
prílohy k vyhláške 567/2006 1/a> 2 3 4 5 
6 7
Prejdite do prehľadu DSS - druhý pilier
Prehľad 2.pilier


Ďaľšie informácie

Sociálne odvody
Zdravotné poistenie
2 pilier
Dane
Práca a vzdelávanie
Odvody v zahraničí

Prehľad odvodov
Kalkulačkový prehľad
© 2008 odvody.sk - stránka o sociálnych a zdravotných odvodoch na Slovensku a v zahraničí. Mzdové účtovníctvo. Dane. Kalkulačky.