Euro Kliknite sem pre najrýchlejší prístup ku stránke ODVODY.sk
Sociálne poistenie
Zdravotné poistenie
Odvody v zahraničí
Druhý pilier
Kalkulačky
Dane

Google
Vitajte na stránkach odvody.sk na ktorých nájdete linky na všetky najpodstatnejšie informácie o odvodoch do sociálnej poisťovne, o odvodoch do zdravotných poisťovní a o daňových odvodoch na Slovensku a v zahraničí.

Odvody do Sociálnej poisťovne - Sociálne poistenie - Sociálne odvodySystém sociálneho poistenia - Sociálna poisťovňa
Druhy poistenia podľa typu:
Nemocenské poistenie, Dôchodkové, poistenie, Poistenie v nezamestnanosti, Garančné poistenie, Úrazové poistenie
Druhy poistenia podľa vašej identifikácie:
Zamestnávateľ, Zamestnanec, SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba), Dobrovoľne poistená osoba, Osoba s viacerými poisteniami, dávky


Zákon o sociálnom poistení od 1.1.2013
Odvodová tabuľka od 1.1.2014

 nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (starobné a invalidné), poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie,  úrazové poistenie, rezervný fond - sadzba poistného, suma poistného, maximálny vymeriavací základ - zamestnanec, zamestnávateľ, povinne poistená SZČO, dobrovoľne poistená osoba, štát, Sociálna poisťovňa
Kalkulačky na informatívny výpočet poistného pre osobu povinne poistenú SZČO a pre osobu dobrovoľne poistenú od 1. januára 2014


Formuláre a tlačivá

čestné vyhlásenie, hlásenie úrazu, žiadosť o vystavenie formulára, oznámenie o zmenách, posudok o bolestnom, výpis z daňového priznania k dani z príjmov, žiadosť na posúdenie, žiadosť o dôchodok, žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok, žiadosť o poskytnutie rekvalifikácie, žiadosť o priznanie, oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení, registračný list fyzickej osoby FO, poučenie, registračný list zamestnávateľa, kalibračný list, evidenčný list dôchodkového poistenia, žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty, mesačný výkaz poistného, prihlásenie a odhlásenie, oznámenie poistnej udalosti


Chcete vypočítať vašu čistú mzdu, sociálne a zdravotné odvody?
Chcete vypočítať váš budúci dôchodok? Porovnať výhodnosť 1. a 2.piliera? V akom veku by som mal odísť na dôchodok podľa súčasnej legislatívy? Aké odvody má platiť SZČO?
Kontakty na Sociálnu poisťovňu

zoznam pobočiek podľa krajov - územná pôsobnosť, riaditeľ pobočky, adresa, telefón, fax, e-mail, stránkové dni, úradné hodiny, podateľna

Zaujímavé linky

- Slovník odvodových pojmov
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- Ministerstvo financií
- Čo všetko zahŕňa dôchodkové poistenie (I. pilier)?© 2008 odvody.sk - stránka o sociálnych a zdravotných odvodoch na Slovensku a v zahraničí. Mzdové účtovníctvo. Dane. Kalkulačky.