Euro
Sociálne poistenie
Zdravotné poistenie
Odvody v zahraničí
Druhý pilier
Kalkulačky
Dane
Google

Chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu?
- Ak chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu, musíte sa prihlásiť do novej zdravotnej poisťovne (vyplniť prihlášku) a podať ju len do jednej zdravotnej poisťovne. Ak by ste prihlášku podali do viacerých zdravotných poisťovní, hrozí vám pokuta až do výšky 5.000 Sk od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
- V prípade zmeny zdravotnej poisťovne, poistenec tak môže urobiť vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Prihlášku možno podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Ak poistenec podal prihlášku do 30. septembra kalendárneho roka, zdravotná poisťovňa, ktorá prihlášku potvrdila, je jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Ak poistenec podal prihlášku po 30. septembri kalendárneho roka, prihláška sa považuje za podanú 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
- Do 20.novembra by vám mal prísť nový preukaz poistenca, platný od 1.1. nasledujúceho roka. Do 31.12. aktuálneho roka používate preukaz pôvodnej zdravotnej poisťovne.
- Poistenec je povinný pri zmene zdravotnej poisťovne do ôsmich dní, od kedy prestávate byť poistencom (t.j. do 8.1. nasledujúceho roka) vrátiť preukaz poistenca zdravotnej poisťovni, ktorá bola jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou.
- Zmenu zdravotnej poisťovne je potrebné nahlásiť aj svojmu zamestnávateľovi. Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré zmenia zdravotnú poisťovňu, musia do 8. januára 2008 písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné.
Viac info tu: www.zdravie.sk, www.zzz.sk, www.sme.sk, www.portal.gov.skPodľa čoho vyberať zdravotnú poisťovňu?
Kritériá výberu zdravotnej poisťovne:
1) kvalita poskytovaných služieb
2) podľa výhod, ktoré vám ponúka
3) podľa spôsobu akým s vami komunikuje
4) vyhovuje vám dostupnosť ich pobočiek?

Ako sa poistiť v zdravotnej poisťovni?
Popis ako sa poistiť v zdravotnej poisťovni môžete nájsť tu:
Ako sa poistiť v zdravotnej poisťovni

Kontakty na pobočky zdravotných poisťovní
Kontakty na všetky pobočky dravotných poisťovní môžete nájsť tu:
Kontakty na pobočky zdravotných poisťovní

Ďaľšie informácie
Sociálne odvody
Zdravotné poistenie
2 pilier
Dane
Práca a vzdelávanie
Odvody v zahraničí

Prehľad odvodov
Kalkulačkový prehľad
Vypočítajte si svoje zdravotné poistenie, sociálne poistenie a čistú mzdu: Mzdové kalkulačky
© 2008 odvody.sk - stránka o sociálnych a zdravotných odvodoch na Slovensku a v zahraničí. Mzdové účtovníctvo. Dane. Kalkulačky.