Euro Kliknite sem pre najrýchlejší prístup ku stránke ODVODY.sk
Sociálne poistenie
Zdravotné poistenie
Odvody v zahraničí
Druhý pilier
Kalkulačky
Dane

Google

Vymeriavací základ pre odvod poistného - preddavok - poistné
Zamestnanec (bez zdravotného postihnutia, so zdravotným postihnutím, poberateľ invalidného dôchodku)
Samostatne zárobkovo činná osoba - SZČO
SZČO, ak je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu
Zamestnávateľ (za zamestnanca bez zdravotného postihnutia, so zdravotným postihnutím, za poberateľa invalidného dôchodku)
Samoplatiteľ - osoba, ktorá nie je zamestnancom, SZČO a neplatí za ňu poistné štát
Maximálne poistné

Vymeriavacie základy a preddavky poistného platné od 1.1.2014 (platí pre všetky poisťovne)
Zdravotné poistenie SZČO
Zdravotné odvody SZČO od 1.1.2014


Ďaľšie informácie
Sociálne odvody
Zdravotné poistenie
2 pilier
Dane
Práca a vzdelávanie
Odvody v zahraničí

Prehľad odvodov
Kalkulačkový prehľad
Vypočítajte si svoje zdravotné poistenie, sociálne poistenie a čistú mzdu: Mzdové kalkulačky