Euro
Sociálne poistenie
Zdravotné poistenie
Odvody v zahraničí
Druhý pilier
Kalkulačky
Dane
Google

Tlačivá pre poistencov zdravotnej poisťovne
Oznámenie poistenca/platiteľa poistného, Žiadosť o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia, Návrh na liečenie v cudzine, Plnomocenstvo, Ćestné vyhlásenie, Prihláška poistenca, Žiadosť o výpis z účtu poistenca a ďaľšie tlačivá.

Dôvera - zdravotná poisťovňa
Union zdravotná poisťovňa
Všeobecná zdravotná poisťovňa

Tlačivá pre platiteľov poistného:
Oznámenie zamestnávateľa, Oznámenie individuálneho platiteľa poistného, Výkaz na určenie hodnoty preddavku na verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a SZČO, Výkaz preddavkov, mesačný výkaz platiteľa poistného, Registračný list platiteľa poistného, Prihláška / oznámenie zamestnávateľa, Potvrdenie o plnení odvodových povinností a ďaľšie tlačivá 

Dôvera - zdravotná poisťovňa
Union zdravotná poisťovňa
Všeobecná zdravotná poisťovňa


Ďaľšie informácie
Sociálne odvody
Zdravotné poistenie
2 pilier
Dane
Práca a vzdelávanie
Odvody v zahraničí

Prehľad odvodov
Kalkulačkový prehľad
Vypočítajte si svoje zdravotné poistenie, sociálne poistenie a čistú mzdu: Mzdové kalkulačky
© 2008 odvody.sk - stránka o sociálnych a zdravotných odvodoch na Slovensku a v zahraničí. Mzdové účtovníctvo. Dane. Kalkulačky.