Euro
Sociálne poistenie
Zdravotné poistenie
Odvody v zahraničí
Druhý pilier
Kalkulačky
Dane

Google

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
Kto je povinný podať ročné zúčtovanie zdravotných odvodov?
Kto nemusí podať ročné zúčtovanie?
V ktorej zdravotnej poisťovni sa podáva ročné zúčtovanie?
Dokedy je nutné podať ročné zúčtovanie?
Kto podáva ročné zúčtovanie za zamestnanca?
Aké sú dôležité termíny ročného zúčtovania?
Ako sa uhrádza nedoplatok z ročného zúčtovania?
Aká je výška preddavku na poistné?
Aké všetky doklady treba priložiť k ročnému zúčtovaniu?
Tieto a ďaľšie informácie môžte nájsť na nasledovných linkách:
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia po novom
 Ďaľšie informácie
Sociálne odvody
Zdravotné poistenie
2 pilier
Dane
Práca a vzdelávanie
Odvody v zahraničí

Prehľad odvodov
Kalkulačkový prehľad
Vypočítajte si svoje zdravotné poistenie, sociálne poistenie a čistú mzdu: Mzdové kalkulačky
© 2008 odvody.sk - stránka o sociálnych a zdravotných odvodoch na Slovensku a v zahraničí. Mzdové účtovníctvo. Dane. Kalkulačky.