Euro
Sociálne poistenie
Zdravotné poistenie
Odvody v zahraničí
Druhý pilier
Kalkulačky
Dane
Google
Kalkulačky životného poisteniaKalkulačka životného poistenia na eTrend

Jednoduchý spôsob ako si vyrátať cenu, ktorú poistník musí každý mesiac zaplatiť, aby poistenému vyplatila poisťovňa dohodnutú poistnú sumu pri dožití alebo určeným osobám pri jeho úmrtíŽivotné poistenie - Kooperativa poisťovňa


Poistené riziká: Dožitie, akákoľvek smrť s výplatou, smrť následkom úrazu, Trvalé následky úrazu, Čas nevyhnutného liečenia úrazu, invalidita (choroba+úraz) s výplatou poistnej sumy, denné odškodné za pobyt v nemocnici, pripoistenie, a ďaľšieVenové poistenie - Kooperativa poisťovňa

Poistené riziká: dožitie, smrť, trvalé následky úrazu, čas nevyhnutného liečenia úrazu, invalidita úrazom s výplatou poistnej sumyUnion Poisťovňa - Život plus


K
apitálové poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Pohlavie, vstupný vek, doba trvania poistenia, doba platenia poistenia, poistná suma pre prípad dožitia, poistná suma pre prípad smrti


Ďaľšie
kalkulačky
Mzdové kalkulačky
Dôchodkové kalkulačky
Hypotekárne kalkulačky
Lízingové kalkulačky
Poistné kalkulačky
Kalkulačky - sporenie
Euro kalkulačky
Kalkulačkový prehľadUnion Poisťovňa - Mladosť

Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Pohlavie, vstupný vek, doba trvania poistenia, doba platenia poistenia, poistná suma pre prípad dožitia, poistná suma pre prípad smrtiDôchodkové poistenie - Kooperativa poisťovňa

Poistené riziká: dožitie, smrť, invalidita s výplatou dôchodku, smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu, čas nevyhnutného liečenia úrazu, denné odškodné za pobyt v nemocniciPoistné kalkulačky ING poisťovňe


- Zmiešané životné poistenie
- Variant
 - Dočasné životné poistenie
- Horizont 95
- Promócia
- SamostatnosťInformácie o sociálnych odvodoch, zdravotných odvodoch a o daniach


Sociálne odvody
Zdravotné poistenie
2 pilier
Dane
Práca a vzdelávanie
Odvody v zahraničí

Prehľad odvodov© 2008 odvody.sk - stránka o sociálnych a zdravotných odvodoch na Slovensku a v zahraničí. Mzdové účtovníctvo. Dane. Kalkulačky.