Euro
Sociálne poistenie
Zdravotné poistenie
Odvody v zahraničí
Druhý pilier
Kalkulačky
Dane
Google
Kalkulačky - cestovné poistenieKalkulačka cestovného poistenia Allianz Slovenská poisťovňa

Typ cesty, destinácia, rizikové športy, profesionálny šport, riziková profesia, počet dospelých, počet detí, seniori; Poistenie liečebných nákladov v zahraničí v neobmedzenej výške a základné asistenčné služby, Poistenie úrazu - batožiny, cenností, elektronických a optických prístrojov, športových potrieb; zodpovednosť za škodu, doplnkové asistenčné služby, Nadštandardné poistenie batožiny, Pripoistenie záchranných akcií Horskej služby, Poistenie stornovacích poplatkov a predčasného návratuPoistná kalkulačka - cestovné poistenie ASSIST CARD Kooperativa poisťovňa


Liečebné náklady v zahraničí v prípade úrazu alebo choroby, trvalé následky úrazu , smrť následkom úrazu, Poškodenie batožiny a vecí osobnej potreby, Zodpovednosť za škodu, Právna pomoc, Náhrada cestovných dokladov, Zdržanie batožiny leteckou spoločnosťou, Poistenie letenky pre prípad, ak klient z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť na cestu, Pripoistenie batožiny a vecí osobnej potreby drahších ako 5 000,- Sk


Ďaľšie
kalkulačky
Mzdové kalkulačky
Dôchodkové kalkulačky
Hypotekárne kalkulačky
Lízingové kalkulačky
Poistné kalkulačky
Kalkulačky - sporenie
Euro kalkulačky
Kalkulačkový prehľadPorovnávacia kalkulačka
cestovné poistenie

Ktoré cestovné poistenie je najvýhodnejšie?
Typ pobytu - turistika, pracovná cesta, doba pobytu, počet osôb, miesto pobytu: Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Grécko, Bulharsko, Taliansko, Turecko, Tunis, Egypt, Anglicko, Írsko a ďaľšie krajinyVýpočet poistného pre cestovné poistenie ČSOB poisťovňa

Poistené územie, poistná čiastka, typ cesty, turistika, úrazové pripoistenie, pripoistenie zodpovednosti za škodu - škoda na zdraví, škoda na majetku, pripoistenie batožiny, pripoistenie storna zájazdu, spoluúčasť

Informácie o sociálnych odvodoch, zdravotných odvodoch a o daniach


Sociálne odvody
Zdravotné poistenie
2 pilier
Dane
Práca a vzdelávanie
Odvody v zahraničí

Prehľad odvodov© 2008 odvody.sk - stránka o sociálnych a zdravotných odvodoch na Slovensku a v zahraničí. Mzdové účtovníctvo. Dane. Kalkulačky.